×

رئیس هیات مدیره هلدینگ دلتا ایزسیز جناب آقای سید خان ایزسیز در دیداری با مادران زائر

رئیس هیات مدیره جناب آقای سید خان ایزسیز در مراسم صبحانه که در خانه معلمان بیلیکدوزو برگذار گردید با حضور مادران زائر خانه خدابعد از تلاوت قرآن و دعا خیر آقای ایزسیز که یکی از اهدافش فرستادن مادران به زیارت خانه خدا می باشد لحظات عاطفی با این مادران داشت.