×

در باره ما

مدت 20 سال است اعتماد بنا میکنیم

گروه شرکت های دلتا با ساخت پروژه های “مسکونی، مرکز خرید و فروش، هتل” و فروش بیش از 67200 مکان در ترکیه در بخش خود پیشگام است. گروه شرکت های دلتا از بخش ساختمان تا خدمات بازار یابی املاک، از خدمات غذا تا مدیریت رستوران و کافه، از تولید برق تا تولید مبل و همچنان در بخش های دیگر با سپردن به نماینده ها فعالیت دارد. قدرت در ادوار مختلف چون در سال های 2005، 2007، 2009 در مجلات “تی بی ام ام”، “مجله مصرف کننده ترکیه” و “آی وای بی بی” بهترین نهاد ترکیه انتخاب گردید

گروپ ما که شعار اش “اول اعتماد” می باشد، در خدمات هر بخش خود رضایت مشتری را هدف اصلی خود قرار داده.

گروه که پوتنسل تولید سالانه 2000 واحد جداگانه (مسکن، اقامتگاه، دفتر، محل تجاری) را دارا میباشد، پروژه های خود را سازگار با محیط زیست، مناسب برای زندگی و پروژهای تجاری که در دنیای کاری شما ارزش می بخشد میسازد، که با گسترش دید در پروژه ها ماموریت تمدن سازی در ترکیه را دارد.

Marka Değerimizi Koruyan İlke ve Prensiplerimiz

هدف و نیت

نخستین راز موفقیت هدف و نیت می باشد. بدون هدف در کار که نیت انجام آنرا کرده اید نا ممکن است.

روحیه تیمی

موفقیت به تنهایی بدست نمی آید بلکه با یک تیم یکپارچه که هدف های واحد دارند موثر می گردد.

اعتماد

چیزیکه باید بیشتر روی آن تاکید شود ایجاد اعتماد است. بخاطر کسب و نگهداری اعتماد باید بیشتر کوشید و بیشتر زمان به صرف کرد. حتی به خاطر از دست ندادن اعتماد ضرر و زیان را نیز باید به جان خرید.

صداقت

اگر مانند ما کار فروش را انجام میدهید، باید صداقت را اصل خود قرار دهید. در معامله بدون کم و کاستی هر چیز را بطور درست انعکاس دهید.

پیش بینی و ریسک پذیری

تجارت بدون ریسک موءثر نمی گردد. اما باید بدانید که چه ریسکی را متقبل خواهید شد. کار را که آغاز میکنید باید توان دیدن و فهمیدن مراحل بعدی اش را داشته باشید.