×

موفقیت بزرگ در انتخابات اتاق تجارت استانبول

هزاران رای دهنده، اعضای اتاق های تجارت استانبول، بخاطر انتخاب نمایندگان اتاق های تجارت استانبول در دور جدید به پای صندوق رفتند. ابراهیم چاغلر که از طرف رئیس قبلی مراد یالچینتاش، کمیته حرفه ها و نمایندگان مجلس حمایت میشد انتخابات را با اختلاف چشمگیری برنده شدند.

رئیس هیات مدیره هلدینگ دلتا ایزسیز جناب آقای سید خان ایزسیز با تفاوت چشمگیری از رغیب خویش آقای توریاپ، از گروه املاک حق عضویت در مجلس را بدست آوردند. هلدینگ دلتا ایزسیز در بخش ساختمانی و املاکی در مناطق بیلیکدوزو و اسنیورت یکی از بزرگترین گروه هایی بودند که در بیست و یکمین کمیته انتخابات حضور داشتند. تا اختلاف 187 رای از رقیب خویش پیشی گرفت و برنده عضویت در مجلس اتاق تجارت استانبول گردید.