×

هلدینگ دلتا ایزسیز در نمایشگاه (سی اِن آر) از مهمان های خود استقبال کرد.

در نمایشگاه املاکی (سی اِن آر) که در تاریخ های 4 الی 8 دسامبر 2015 برگزار گردید هلدینگ دلتا ایزسیز در این نمایشگاه با آماده کردن کاتالوگ هایی به زبان انگلیسی و عربی حضوری پررنگ داشتند.