×

DELTA WHITE GOLD

برجی واقع در مرکز بیلیکدوزو استانبول می باشد.

در این پروژه زندگی بی نظیر به زیبایی شهر استانبول را تجربه خواهید کرد.

پروژه ای در کنار طبیعتی بی نظیر که می توانید به همراه خانواده خود بدور از استرس با منظره دریا و طبیعت بیلیکدوزو با کیفیت زندگی و کار در هتل پنج ستاره با آرامش در آن زندگی جدیدی را آغاز کنید.

با محیطی تمیز و هوایی عاری از هر گونه آلودگی محلی با منظره دریا و طبیعت زیبای مناسب برای استراحت شبانه و شروع دوباره می باشد.