×

DELTA TOWERS 3

پروژه در بیلیکدوزو واقع در جاده بیکنت عثمانلی در کنار مجتمع پارلمنتلر متشکل از 68 واحد مجزاء

در این پروژه زندگی بی نظیر به زیبایی شهر استانبول را تجربه خواهید کرد.

با محیطی تمیز و هوایی عاری از هر گونه آلودگی محلی مناسب برای استراحت شبانه و شروع دوباره می باشد