×

DELTA TOWERS 1

پروژه ای واقع در اسنیورت در کنار پروژه اینویا2 باز دارای مراکز عمومی و تفریحی زیبا متشکل از 294 واحد تجاری و مسکونی بسیار لوکس می باشد.

در این پروژه زندگی بی نظیر به زیبایی شهر استانبول را تجربه خواهید کرد.

با محیطی تمیز و هوایی عاری از هر گونه آلودگی محلی مناسب برای استراحت شبانه و شروع دوباره می باشد.