×

DELTA PLAZA 1

پروژه ای در بیلیکدوزو بعد از مجتمع باهاووس که مرکز اصلی فروش پروژه های دلتا هولدینگ می باشد در سال 2003 زمین آن توسط دلتا هولدینگ خریداری شده و در حال حاضربعد از اتمام پروژه و تحویل آن به خریداران هم سهامدار 15 درصد از مجتمع می باشد و تمامی حق و حقوق مربوط به پروژه به عهده دلتا ایزسیز هلدینگ می باشد.

در این پروژه زندگی بی نظیر به زیبایی شهر استانبول را تجربه خواهید کرد.

با محیطی تمیز و هوایی عاری از هر گونه آلودگی محلی مناسب برای استراحت شبانه و شروع دوباره می باشد.