×

DELTA PARK

واقع در اسنیورت در کنار مجتمع های استانبول هان متشکل از 44 واحد تجاری می باشد.

در این پروژه زندگی بی نظیر به زیبایی شهر استانبول را تجربه خواهید کرد.

با محیطی تمیز و هوایی عاری از هر گونه آلودگی محلی مناسب برای استراحت شبانه و شروع دوباره می باشد