×

مراسم عقد قرارداد بین شرکت دلتا هلدینگ و گروه هتل های رادیسون

مراسم عقد قرارداد بین شرکت دلتا هلدینگ و گروه هتل های رادیسون

مراسم عقد قرارداد بین شرکت دلتا هلدینگ و گروه هتل های رادیسون

مشارکت و همکاری این دو سازمان (گروه هتل های رادیسون و هلدینگ دلتا ایزسیز) از بابت تاسیس هتل در منطقه اسنیورت شهر استانبول واقع در پروژه جدید هلدینگ دلتا با امضای قراداد طرفین انجام شد .
در پروژه ذکر شده که در یکی از سریع ترین مناطق در حال توسعه یعنی اسنیورت استانبول در حال احداث میباشد هتل بلوک های مسکونی بیمارستان مدرسه و مرکز خرید جای خواهد داشت .
در حالی که این پروژه نقش مهمی در توسعه این برند هتلداری در کشور ترکیه خواهد داشت در منطقه ای فعال و با برج های مدرن بنام اسنیورت وافع در شهر استانبول در حال احداث میباشد .
هتل رادیسون احداثی در پروژه جدید هلدینگ دلتا در منطقه اسنیورت با مساحتی بالغ بر 27 هزار متربربع با شامل بودن سالن های اجتماعات وسالن های مراسم خیلی متفاوت خواهد بود .

مراسم عقد قرارداد بین شرکت دلتا هلدینگ و گروه هتل های رادیسون

-در سال 2022 این پروژه آماده خواهد بود .

ریاست محترم هلدینگ دلتا و یکی از شرکا پروژه جناب آقای سعیدخان ایزسیز که از سال 1999 فعالیت خود را در زمینه ساخت و ساز و مبلمان و صنایع غذایی آغاز کرده این پروژه جدیدالاحداث را یک پروژه ترکیبی نامید با این نظرکه این مجموعه شامل هتل بیمارستان ساختمان های تجاری اداری مسکونی مدرسه و مرکز خرید را در خود جای داده است . این پروژه درحال ساخت است و تلاش بر آن است که نهایتا در سال 2022 این مجموعه بصورت فعال درآید .
جناب آقای ایزسیز افزود : من مطمئن هستم که رادیسون درحالیکه در عرصه جهانی نامدار و درحال پیشرفت است و با خرید پروژه توسط چینی ها این مجموعه خیلی سریع توسعه خواهد یافت . با این وجود که این برند درحال توسعه درترکیه میباشد و با مشتریانی صادق و وفادار که در رزومه خود درج کرده البنه که دلیل اصلی و ترجیح ما برای انتخاب این برند بوده است .
مسئول شعبات خاورمیانه آفریقا و ترکیه جناب آقای رامزی رانکوسی در این باره میگوید :
استراژی و برنامه کشور ترکیه کاملا مشخص است . ما در شهر استانبول در بحث تجارت و سرمایه گذاری سهم
خواهیم داشت . با نگاهی کلی در استانبول 15 هتل و ترکیه 30 هتل تاسیس شده داریم . با این حال مشتاق بودیم
در منظقه در حال پیشرفت و فعال اسنیورت شهر استانبول به همراهی و مشارکت هلدینگ موفق دلتا یکی از هتل
های خود را تاسیس نماییم . و از این موقعیت رد شدن امکان پذیر نبود .

برای وبسایت پروژه کیلیک کنید